ISSE Project

ISSE Projesi, yeni sosyal girişimcilerin profesyonelleşmesini sağlayacak ve onların girişimlerini sürdürülebilir hale getirmelerine yardımcı olacak araçlar geliştirerek sosyal girişimciliğin görünürlüğünü arttırma yoluyla AB hedeflerini desteklemeyi planlamaktadır.

ISSE Projesi, sosyal girişimcilerin sosyal ekonomi sektörünü daha iyi anlamalarını sağlamayı ve onların yönetsel kapasitelerini, profesyonelliklerini ve ağ oluşturma fırsatlarını pekiştirerek desteklemeyi amaçlamaktadır.

ISSE projesinin belirli hedefleri şunlardır:

  • Yeni sosyal girişimcileri desteklemek için paydaşların bilgi, beceri ve kapasitelerini artırarak sosyal ekonomi konusundaki bilinci artırmak;
  • Yerel ve Avrupa düzeyinde sosyal girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek;
  • Genel olarak girişimcilik becerileri, liderlik ve yönetim, ihtiyaç ve problem analizi ve fon ve finansman konularına özellikle önem vererek liderliği desteklemek;
  • Kendi işinin sahibi olmayı bir kariyer seçimi olarak değerlendirmelerini desteklemek amacıyla, kendi ülkelerinde ve topluluklarında meydana gelen değişiklikleri analiz ederek yetişkinler arasında sosyal girişimciliği teşvik etmek;
  • (Gelecekteki) sosyal girişimcilerin eğitim, danışmanlık ve finansman olanaklarına erişimlerini sağlamak;
  • Sosyal girişimciliği teşvik ederek dezavantajlı kesimlerin sosyal içerilmesini arttırmak;
  • Güçlü, sürdürülebilir bir ortaklar ve ilişkili ortaklar ağı oluşturmak;

Projeden beklenen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

  • Hem girişimcilere hem de girişimci mentörlere yönelik eğitim materyalleri
  • Bir sosyal şirket oluşturmak için destek materyali
  • Sosyal girişimciyi destekleyecek ve onun girişimcilik fikrini pekiştirmesine imkân sağlayacak yenilikçi BİT araçları.
TÜM ETKİNLİKLER

Etkinliklerimiz

TÜM HABERLER

Haberler

ARŞİV

Kaynaklarımız