ISSE Project

Projekt ISSE ma za zadanie wspieranie celów UE poprzez zwiększenie widoczności przedsiębiorczości społecznej, dzięki opracowaniu narzędzi przeznaczonych dla początkujących przedsiębiorców społecznych. Pozwolą one na nadanie ich działalności profesjonalnego charakter oraz będą stanowić podporę jej przyszłego rozwoju.

Projekt ISSE ma na celu umożliwić początkującym przedsiębiorcom społecznym lepsze zrozumienie sektora ekonomii społecznej i zapewnić wsparcie poprzez rozwijanie ich umiejętności zarządzania, wzmacnianie profesjonalizmu oraz zdolności do nawiązywania kontaktów.

Szczegółowe cele projektu ISSE są następujące:

  • Zwiększanie świadomości odnośnie Ekonomii Społecznej poprzez podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności oraz zdolności właściwych podmiotów na rzecz udzielania wsparcia początkującym przedsiębiorcom społecznym;
  • Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości społecznej na szczeblu lokalnym i europejskim;
  • Promowanie inicjatywy poprzez skoncentrowanie się na ogólnych założeniach ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności z obszaru przedsiębiorczości, efektywnego przywództwa i zarządzania, przeprowadzania analizy potrzeb i ryzyk, jak również tych dotyczących finansowania działalności;
  • Propagowanie inicjatyw z obszaru przedsiębiorczości społecznej poprzez analizę zmian zachodzących w poszczególnych krajach i społecznościach, w celu zachęcania do wyboru samozatrudnienia jako ścieżki kariery zawodowej;
  • Zapewnienie (przyszłym) przedsiębiorcom społecznym dostępu do szkoleń, mentoringu i możliwości pozyskania finansowania;
  • Wzmocnienie włączania środowisk marginalizowanych poprzez promocję przedsiębiorczości społecznej;
  • Stworzenie silnej i trwałej sieci partnerów i partnerów stowarzyszonych;

Spodziewane rezultaty projektu są następujące:

  • Materiały szkoleniowe przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców, jak również dla ich mentorów
  • Materiały wspierające otwieranie spółdzielni socjalnej
  • Innowacyjne narzędzia dostępne w formie elektronicznej będące wsparciem dla przedsiębiorcy społecznego i pozwalające mu skonsolidować swój pomysł biznesowy.
WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

Aktualności

ARCHIWUM

Zasoby