Υποδεικνύει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για την εγγραφή στον ιστότοπο