• 17 lipiec 2019

Nasze aktualności

Partnerzy przeprowadzili lokalne warsztaty ukierunkowane na przedstawienie projektu ISSE oraz zebranie informacji dotyczących umiejętności niezbędnych osobom, które pełnią aktywną rolę w obszarze przedsiębiorczości społecznej.
Umiejętności zidentyfikowane podczas fazy badawczej projektu zostały pogrupowane w sześć kategorii, które będą stanowić podstawę procesu tworzenia kursu szkoleniowego dla przedsiębiorców społecznych i mentorów.
Download WRACAJ