• 11 grudzie 2019

ISSE podczas pierwszego roku...

Dzięki projektowi ISSE stworzono warsztaty dla mentorów oraz dla przedsiębiorców społecznych oraz zaproponowano narzędzie wsparcia jakim jest wirtualny inkubator.

Download WRACAJ